En hållbar delningsplattform

Tiptapp är en marknadsplats för privatpersoner där användarna snabbt och enkelt kan hjälpa varandra med flytt, leverans, återvinning och återbruk av såväl små som stora saker. Därigenom bidrar Tiptapp direkt till ökad återvinning och återbruk, och ett minskat bilanvändande. Samtidigt förenklar Tiptapp vardagen för många och möjliggör en extrainkomst för andra.

Med teknikens hjälp sker nu det som tidigare ordnades med hjälp av grannar, vänner eller kanske en lapp på Ica, i en mycket större skala. Därför är det extra viktigt att Tiptapp har lösningar som säkerställer samhällets olika intressen kring hållbarhet, miljösäkerhet och skattefrågor. Sedan starten har Tiptapp jobbat metodiskt med att lösa olika utmaningar som t.ex med att säkerställa att all återvinning sker på rätt plats.

Cirkulär ekonomi

Cirkulärt tänkande är centralt för allt Tiptapp gör. Det handlar både om att förenkla och förbättra möjligheterna för korrekt återvinning av skräp och att möjliggöra återbruk för att ge saker ett längre liv. Genom appen kan man enkelt och kostnadsfritt skänka bort saker till andra behövande i närområdet. Det går också att få hjälp med leverans av ett köp man själv gjort på Blocket, Facebook Marketplace eller annan second hand.

Många saker i bra skick kan också räddas och behållas när andra vill slänga dem. Idag erbjuds återbruk på många återvinningscentraler. Genom att låta människor återbruka direkt sinsemellan varandra, ökar vi återbruket ytterligare samtidigt som vi minskar onödiga transporter.

Bortskänkes

Med Tiptapp är det enkelt och kostnadsfritt att skänka bort saker man inte längre behöver. Det innebär helt enkelt att färre saker slängs.

+163 500
återbrukade prylar i Stockholm
* Beräknat utifrån 116 800 hämtningarav i genomsnitt
1,4 prylar per annons (sedan starten 2016)

Tiptapp underlättar också för folk som vill handla hållbart, då man enkelt kan få hjälp med hämtning av något man köpt begagnat, oavsett storlek på varan. För att göra det ännu enklare så har vi även ett samarbete med Blocket där användarna kan beställa leverans av Blocketfynd i samma veva köpet görs.

All återvinning redovisas till Tiptapp

För att säkerställa att allt som hämtas upp genom Tiptapp lämnas av på en återvinningscentral eller återvinningsstation, granskas alla lämningar både automatiskt av våra system och även manuellt. För att en återvinning ska godkännas måste den som utför uppdraget redovisa sin återvinning i flera steg. En bild tas genom appen vid upphämtningen och ytterligare bilder tas vid platsen för återvinning. Till dessa bilder sparas koordinaterna för platsen tillsammans med tidpunkten för återvinning.

Denna process ger oss en mycket god mät- och spårbarhet av all återvinning som hämtas upp via Tiptapp.

Våra rutiner

  1. Tiptapp utför löpande kontroller av alla redovisade hämtningar
  2. Utbetalningar aktiveras först efter godkänd verifiering
  3. Vid missbruk spärras konto och skulle någon form av dumpning konstateras gör Tiptapp direkt en polisanmälan

Vi uppmuntrar till återbruk

Kan delar av det som hämtas återanvändas så är det såklart tillåtet. Den som hämtat måste ändå visa att de återvinner resterande saker. Kan allt som hämtats återanvändas kan man rapportera detta i appen. Användaren anger då en anledning till varför de inte återvinner och även detta granskas löpande.

En bra extrainkomst men inget heltidsjobb

Max inkomst
100 000
kr / kalenderår

Tiptapp är en marknadsplats för privatpersoner där användarna snabbt och enkelt både kan ge och få hjälp med leveranser och återvinning. Vi är måna om att allt ska bli rätt med skatter, arbetsgivaransvar och tillstånd. För att ingen oavsiktligt ska riskera att anses vara yrkesverksam, vilket kan kräva t.ex ett yrkestrafiktillstånd, begränsas användare som haft en inkomst på 100 000 kr under ett kalenderår. Alla användare som närmar sig den gränsen får meddelanden i god tid, så de har insikt i hur mycket de tjänat och hur mycket mer de får tjäna genom Tiptapp. Inkomsttaket är satt i linje med skatteverkets regelverk gällande omsättningsgräns för moms.

De som får en inkomst genom Tiptapp behöver inte ha F-skatt och systemet tillåter heller ingen annonsör att komma över beloppsgränsen då man behöver betala arbetsgivaravgifter.

Skatter och eventuella egenavgifter ska deklareras och betalas individuellt av varje användare som haft en inkomst i appen. Tiptapp påminner aktivt om egen deklaration och vi har också en dialog med Skatteverket för att förenkla och automatisera detta framöver.

Snittanvändaren

13 600 kr
i total extrainkomst 2021
37 st
hämtningar totalt 2021

Mediananvändaren

4 400 kr
i total extrainkomst 2021
12 st
hämtningar totalt 2021

Tiptapp ger många individer möjlighet att få en välkommen extrainkomst, allt från studenter till pensionärer använder appen som ett sätt att tjäna lite extra, på en tid som passar dom. För många nyanlända har Tiptapp fungerat som ett sätt att få lokal jobberfarenhet och en bra möjlighet att öva sin svenska, och uppskattningen från denna grupp varit stor.

Vi erbjuder även små näringsidkare möjligheten att få uppdrag inom leverans och flytt genom Tiptapp. För företag gäller andra regler än för de som använder appen som privatperson. För mer information om hur du som företagare kan skapa Tiptapp konto, kontakta hello@tiptapp.com

Minskat bilberoende

Minskat bilberoende

Tiptapp gagnar ett bilfritt samhälle genom att göra det enklare för hushåll att klara sig utan bil med resultat att färre bilar tillverkas. Var bil som inte tillverkas kan spara någonstans mellan 12-24 ton CO2 - kanske mer än vad bilen förbrukar under sin livslängd (Källa: SVT). Och när saker kan samåka i större utsträckning minskar trafikstockningar och utsläpp i våra städer och förorter.

I Stockholm
16 250
färre bilturer varje månad*
* Varje hämtning/leverans som sker i Tiptapp
ersätter enligt våra beräkningar
i genomsnitt minst 2 bilturer

Förhållandet mellan Tiptapp och dess användare

Tiptapp tillhandahåller en annonsplattform där användare som vill få hjälp ges möjlighet att komma i kontakt med användare som vill hjälpa till. Det är upp till den som vill ha hjälp och den som vill hjälpa till att avtala om de villkor som ska gälla för uppdragets utförande, t.ex. vilken ersättning som ska utgå för uppdraget samt när, var och hur uppdraget ska utföras.

Användaren som vill ha hjälp anger den betalning som erbjuds och eventuella övriga villkor för uppdragets utförande i en annons som sedan publiceras i Tiptapps app. Det är därefter upp till andra användare att själva välja om beställarens villkoren accepteras eller inte. När uppdraget är utfört betalar den annonserade användaren genom en knapptryckning i appen. Ifall erbjuden betalning är för låg (och ingen användare erbjuder sig att hjälpa) kommer appen att föreslå att den annonserande användaren testar att höja betalningen.

Tiptapp ställer inga krav på aktivitet

Tiptapp ställer inte några krav på att de användare som agerar som utförare i plattformen ska vara tillgängliga för uppdrag, att de ska utföra ett visst antal uppdrag eller att uppdragen ska utföras på, eller under, viss tid.

Användarna är inte låsta till Tiptapp

Tiptapps användare förbinder sig inte att utföra uppdrag via plattformen och de förbinder sig inte heller att inte utföra uppdrag via någon annan plattform eller på annat sätt.

Användarna använder sina egna fordon

Tiptapp äger inte, och tillhandahåller inte, utrustning, fordon eller andra tillgångar som utförare använder när det utför uppdrag via plattformen.

Försäkringsskydd för människor och prylar

De allra flesta har en försäkring som täcker olycksfall privat. För att se till att ingen användare ändå står utan försäkring har vi sett till att kostnadsfritt erbjuda alla användare som hjälper andra i appen ett extra försäkringsskydd vid olycksfall.

Användare som får hjälp med att flytta och leverera sina saker kan också köpa till en mikroförsäkring utan självrisk som skyddar under transporten.