Hur visar den som hämtat att de faktiskt återvinner?

För att den som använder Tiptapp för att bli av med något ska känna sig trygg med att allt som hämtas lämnas av på en återvinningscentral eller återvinningsstation, finns i appen funktionen Visa återvinning. Denna funktion är ett första steg i att göra all återvinning, som går genom Tiptapp, både mät- och spårbar.

Trygg Återvinning
Återvinning med Tiptapp
Bildbevis
GPS-koordinater
Tidpunkt
Trygg Återvinning
Bildbevis
+
GPS-koordinater
+
Tidpunkt

Alla som hämtar måste visa att de återvinner

Användare som hämtar visar att de återvinner genom att ta en bild med appen på själva platsen för återvinning. Bilden sparas tillsammans med geo-koordinaterna och en tidsstämpel. En ny användare som hämtat något kan inte få sina pengar utbetalda förrän de visar att de återvinner på rätt sätt med denna funktion.

Löpande granskningar

Alla användare som förväntas visa att de återvinner med appens funktion granskas löpande både automatiskt av våra system men också manuellt av oss. Användare som inte följer våra anvisningar eller misstänks för fusk blockeras omedelbart och mer information om hantering av det som hämtas begärs in.

Vi uppmuntrar också återbruk

Kan delar av det som hämtas återanvändas så är det såklart tillåtet. Den som hämtat måste ändå visa att de återvinner resterande saker. Kan allt som hämtats återanvändas kan man rapportera detta i appen. Användaren anger då en anledning till varför de inte återvinner och även detta granskas löpande.

Tiptapps vision om återvinning

Vi vill göra det enkelt att göra det rätt för sig. Att se till att saker som ska återvinnas kommer till rätt plats ska aldrig vara svårare än ett par knapptryckningar i vår app. Genom att sammanföra personer som är i behov av hjälp med andra personer som har tillgång till bil och släpvagn kan vi effektivisera vårt samhälles resursutnyttjande.

Det är inte rimligt att nästan alla som ska ta sig till återvinningen ska ha tillgång till bil och släp för att klara av detta. Vi vill också åstadkomma mer samåkning så ditt bråte kan åka tillsammans med dina grannars återvinning. Det innebär färre onödiga enskilda bilturer till tippen som minskar utsläppen och spar lite på vår miljö. Vem skriver inte under på det?